جستجو

 فراخوان اولويت هاي پژوهشي
 طرح هاي تحقيقاتي
 حمايت از پايان نامه ها
 اخبار پژوهشي

مستندات

فراخوان های پژوهشی

 • ساير

  dfd

فرم ها و دستورالعمل های پژوهشی

 • ساير

  راهنمای ثبت نام افراد در سامانه

  راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی

  حق التحقیق پرسنلی و تعرفه آزمایشگاهی

  راهنمای ثبت گزارش/ حسن انجام کار/ پرداخت فاکتور

  نظام تهیه گزارشات پروژه های تحقیقاتی- فرمت روی جلد

  نظام تهیه گزارشات کاغذی ، نسخه دیجیتالی وخلاصه گزارشات پروژه های تحقیقاتی

تماس با ما

اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ساختمان مرکز تحقیقات، دفتر ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی - صندوق پستی: 161-84815 - کدپستی: 11131-84881 UCP@MSC.IR  تلفن تماس: 031-52735464 - دورنگار: 031-52735483
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز